LIELO LEĻĻU TEĀTRIS

       Izrāde bērniem… Rotaļprogramma bērniem… Pasākums bērniem… Tas viss ir kas ļoti ļoti īpašs… Tam jābūt kam ļoti ļoti īpašam… 

       Runāt ar mazajiem, spēlēt teātri, dziedāt, dejot un rotaļāties- tā ir milzīga atbildība, balstīta uz daudziem jo daudziem morāliem, izglītojošiem, audzinošiem un mākslinieciskiem kritērijiem. Strādājot ar bērniem, kļūstam līdzatbildīgi par to, lai katrs no viņiem izaugtu par brīvu, domājošu, labestīgu un spilgtu personību.

       Ikreiz, ejot rotaļās, aicinām māmiņas un tētus nākt pulkā. Pamēģiniet, lūdzu, un tūlīt redzēsit, kā atplaukst mazās sejiņas, ar kādu aizrautību, atbildības un kopīgas piederības sajūtu tiek sperti mazie soļi. Katra rotaļa ir rituāls, kas disciplinē, audzina un attīsta, tai ir savs laiks un vieta, savs noteikts vēstījums un nozīme, kuru vērtība neizsakāmi pieaug, ja rotaļa tiek ieta kopā ar vecākiem.   

       Ceram un ticam, ka pienāks brīdis, kad mazi un lieli pratīs būt kopā gan darbos, gan svētkos un katra diena būs dzirkstoša prieka un gaismas pilna.